Profesjonalna i kompleksowa obsługa prawna

Oferta

Radca Prawny Ewa Konopka

Oferta

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Konopka świadczy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną.

udzielanie porad i konsultacji prawnych
sporządzanie pism procesowych i przedsądowych wezwań do zapłaty
reprezentowanie klientów przed Sądami, organami administracji państwowej i samorządowej
przygotowanie projektów umów
analizę i negacje umów
sporządzanie opinii prawnych

Prawo cywilne

• ochrona dóbr osobistych,
• ochrona własności i posiadania; wydanie nieruchomości, opróżnienie lokalu,
• zniesienie współwłasności,
• użytkowanie wieczyste,
• zasiedzenie nieruchomości i rzeczy ruchomych,
• ustanowienie/ zniesienie służebności osobistych, gruntowych, przesyłu,
• sprawy o zapłatę
• czyny niedozwolone (odszkodowanie, zadośćuczynienie)
• zobowiązania umowne, roszczenia z tytułu zawartych umów,
• bezpodstawne wzbogacenie.

Prawo spadkowe

• przyjęcie, odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku
• dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe
• roszczenie o zachowek.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

• rozwód
• separacja,
• unieważnienie małżeństwa,
• dochodzenie roszczeń alimentacyjnych,
• zawieszenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
• ustalenie kontaktów z dzieckiem,
• ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
• ustalenie miejsca pobytu dziecka,
• podział majątku wspólnego,
• ustanowienie rozdzielności majątkowej
• zaspokojenie potrzeb rodziny

Prawo administracyjne

• doradztwo w zakresie spraw administracyjnych,
• sporządzanie pism w postępowaniach administracyjnych, sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, skargi od decyzji administracyjnych do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
• reprezentowanie przed urzędami i organami administracji publicznej
• reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi i NSA.

Prawo pracy

• przygotowywanie umów o pracę;
• reprezentowanie Klientów przed sądami w sprawach związanych z prawem pracy; roszczenie o przywrócenie do pracy, roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
• dochodzenie należności z zakresu prawa pracy;

Radca Prawny w Łomży

Ewa Konopka

Zapraszam